Carolien Huffels Coaching
 

Algemene voorwaarden

  • Gesprekstarieven zijn exclusief BTW en inclusief analyse van de opdrachten, gespreksvoorbereiding en interne verslaglegging van de gesprekken, en tussentijds mail contact.
  •  In de rapportage naar de opdrachtgever worden geen inhoudelijke mededelingen gedaan zonder toestemming van de cliënt of deelnemer. Informatie over de voortgang van het traject is altijd mogelijk. Het eenmalig bespreken van de rapportages en actieplan door coach, cliënt/deelnemer en opdrachtgever behoort altijd tot de mogelijkheden. Hierover maak ik graag verdere afspraken.
  • Indien een afspraak niet kan worden nagekomen, gelieve dit dan minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Indien een afspraak binnen 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt er de tijd die was gereserveerd voor de afspraak in rekening gebracht.
  • De opdrachtomschrijving en uitvoering is altijd op basis van inspanningsverplichting.
  • De aansprakelijkheid kent een beperking van een maximum van de opdrachtsom met een maximum van eenmaal het jaarhonorarium.

versie 3, 7 januari 2014.

 
persoonlijke en loopbaanontwikkeling