Carolien Huffels Coaching
 

Loopbaancheck

Vind je je werk zinvol, werk je met plezier? Kun je goed voldoen aan de eisen die het werk aan je stelt? Biedt je baan je voldoende ontwikkelingsmogelijkheden? Denk je wel eens aan een andere functie? Deze vragenlijst is bedoeld voor iedereen die eens na wil denken over zijn/haar werk en loopbaan. Het invullen vraagt ongeveer 10 minuten van je tijd. Mogelijk concludeer je dat je op dit moment de ideale baan hebt. Het kan ook zijn dat de tijd rijp is om alternatieven te onderzoeken.

De vragenlijst is ontwikkeld door loopbaanadviseurs van LUMC, AMC en UMCU. Deze is gebaseerd op de belangrijkste factoren die van invloed zijn op het nemen van loopbaanstappen (uit resultaten van TNO onderzoek). De loopbaancheck is niet bedoeld als gevalideerde test., maar als hulpmiddel om te reflecteren in hoeverre je in staat bent regie te nemen over jouw loopbaanontwikkeling en waarbij nog mogelijkheden zijn om te ontwikkelen.

Beoordelingsschaal:

 1. Helemaal mee oneens
 2. Mee oneens
 3. Neutraal
 4. Mee eens
 5. Helemaal mee eens 

Geef een score aan elke vraag en tel deze na beantwoording van alle vragen op.

 1. Mijn kwaliteiten en vaardigheden komen in mijn huidige werk goed tot hun recht
 2. Ik voldoe aan de eisen die mijn functie aan me stelt
 3. Ik werk aan dingen die ik belangrijk vind
 4. Ik voel me betrokken bij mijn werk
 5. Ik heb plezier in mijn werk
 6. Ik zie voldoende groeimogelijkheden in mijn huidige functie
 7. Ik heb duidelijke doelen in mijn werk
 8. Ik durf stappen te zetten om een nieuwe functie te verwerven
 9. Ik heb voldoende zicht op mijn kwaliteiten en vaardigheden
 10. Ik beschik over een netwerk dat mij kan helpen bij het vinden van een nieuwe baan
 11. Ik weet hoe ik me via netwerken kan oriënteren op ander werk
 12. Solliciteren gaat mij goed af
 13. Ik kan mijn werk goed combineren met mijn privéleven
 14. Mijn werk levert mij geen gezondheidsklachten op
 15. Ik pieker zelden over mijn werk
 16. Ik kan mijn werk gemakkelijk aan
 17. Ik pas me gemakkelijk aan veranderingen in mijn werksituatie aan
 18. Ik leer gemakkelijk nieuwe vaardigheden en taken aan
 19. Ik kan goed omgaan met onverwachte situaties in mijn werk
 20. Ik heb voldoende zicht op ontwikkelingen in mijn vakgebied
 21. Ik denk er wel eens over mijn loopbaan bij een andere organisatie voort te zetten
 22. Ik beschik over voldoende kennis en vaardigheden om inzetbaar te blijven
 23. Ik weet wat voor ander werk ik zou kunnen doen met mijn kwaliteiten
 24. Ik zie voldoende mogelijkheden voor vervolgstappen naar een nieuwe functie
 25. De sfeer op mijn werk is goed
 26. Ik werk prettig samen met mijn collega's
 27. Ik kan voldoende invloed uitoefenen op de inhoud van mijn werk
 28. Ik weet wat er van mij verwacht wordt in mijn functie
 29. Ik ervaar steun van mijn leidinggevende
 30. Ik word in mijn werk voldoende gewaardeerd

126-150 punten

Je bent je bewust van je kwaliteiten en mogelijkheden en als de omstandigheden veranderen kun jij je zelf goed aanpassen. Je bent iemand die bewust bezig is met je loopbaan, en je haalt energie uit je werk. Ga vooral zo door. Blijf alert bij het vasthouden van deze houding. Dat gaat alleen als je continu blijft investeren in jezelf en in je loopbaan. 

101-125 punten

Je weet je loopbaan en je ontwikkeling over het algemeen goed te sturen. Er liggen nog enkele aandachtspunten. Kijk nog eens naar je lage scores en probeer met jezelf wat concrete acties af te spreken om hier aan te werken. Maak daarbij vooral handig gebruik van de hulpbronnen die voor je beschikbaar zijn. 

70-100 punten

Je zou misschien meer uit jezelf kunnen halen als het gaat om jouw loopbaan en je persoonlijke ontwikkeling. Kijk nog eens naar je lage scores en vraag jezelf daarbij eens af hoe je meer proactief kan zijn. Wat houdt je op dit moment tegen om je loopbaan of je werkenergie of plezier actief te sturen? Zou iemand je hierbij kunnen helpen? Probeer met enkele zaken aan de slag te gaan waardoor je een goede stap vooruit maakt. 

Minder dan 70 punten

Je bent ongetwijfeld op enkele deelgebieden goed bezig en misschien is niet alles belangrijk voor jouw situatie. Maar er zullen zeker onderdelen zijn waarop je jezelf zou kunnen verbeteren om je loopbaan en werkplezier en ontwikkeling daarbij meer te sturen. Kijk nog eens naar je scores en probeer eerst eens aan de slag te gaan met die zaken die je redelijk gemakkelijk op orde kunt krijgen. Daarna kun je vervolgplannen maken op zaken die wat lastiger zijn om aan te pakken. Kijk ook eens of je iemand kunt vinden die je hierbij kan ondersteunen en/of motiveren.

 

 
persoonlijke en loopbaanontwikkeling