Carolien Huffels Coaching
 

Personal coaching

Een traject voor personal coaching past bij jou als je effectiever en met plezier wilt werken. Je wilt bijvoorbeeld je ontwikkelen in je functie. Je wilt meer bereiken of meer vanuit jouw kwaliteiten en talenten werken. Misschien krijg je steeds minder plezier in je functie en vraagt je af hoe je dat terug kan krijgen. Of je lijkt vast te lopen in een situatie of probleem. Jouw vertrouwde gedrag of copingstrategieën helpen hierbij onvoldoende.

Andere vragen die bij je kunnen leven kunnen zijn:

  • Hoe communiceer ik effectiever en kan ik anderen overtuigen van mijn ideeën?
  • Hoe verbeter ik mijn resultaten?
  • Hoe vergroot ik mijn zelfvertrouwen en kom ik op voor mijn belangen?
  • Ik lijk altijd tijd tekort te komen; hoe bewaak ik mijn tijd? 

Bij deze en tal van andere vragen ben je op zoek om effectiever en met meer plezier te werken en te functioneren. Een andere richting in je loopbaan is dan niet aan de orde.

Het traject

Om inzicht te krijgen in je vraag doorlopen we de volgende stappen;

  • Stap een is dat we bekijken welke vragen er bij je leven en wat je wilt bereiken. Jouw vraag en doel van het traject worden vastgelegd.
  • Indien de werkgever de opdracht heeft gegeven; stemmen we samen met jouw leidinggevende af hoe hij/zij jouw ontwikkelmogelijkheden ziet, hoe jij dat zelf ziet en wat het doel is voor dit traject.
  • Vervolgens bekijken we o.a. welke intenties je hebt, wat je wilt bereiken, wat je daarvan weerhoudt en welk effect jij op je omgeving hebt. We kijken welke kwaliteiten en vaardigheden je in huis hebt die je in kan zetten en wat je valkuilen daarbij zijn. Door bewust te worden van de gedrags- en denkpatronen die je hebt, kan je kwaliteiten ook beter inzetten. We onderzoeken vervolgens door welk gedrag je meer uit je valkuilen blijft en welke alternatieve gedragsscenario’s je kunt in gaan inzetten. 
  • Als je dit helpt, reik ik je passende theorie aan die je ondersteunt bij het inzetten van nieuwe vaardigheden.
  • Je maakt een actieplan om nieuw gedrag opvolging te kunnen geven  Dit plan helpt je om stappen te maken om jouw doelen te kunnen te bereiken. Verschillende stappen zet je reeds tijdens het traject.  De mogelijke belemmeringen die je daarbij ondervindt bespreken we, en we onderzoeken mogelijke oplossingen. We gaan op zoek naar welke ondersteuningsmogelijkheden vanuit jezelf of (werk)omgeving we kunnen vinden.   

Dit traject bestaat  uit 3 tot 5 gesprekken met gerichte opdrachten die je tussen de gesprekken in uitvoert. De duur van het traject is 2 tot 4 maanden. Trainingen geven je vaak inzicht en vaardigheden, maar leiden op termijn niet altijd tot het gewenste resultaat. Dit komt vaak omdat je overgaat tot de orde van de dag, of doordat je bij het toepassen van de inzicht en vaardigheden je tegen nieuwe vragen of belemmeringen aanloopt. In dit coachingstraject krijg je  inzicht en vaardigheden uit verschillende theorieën aangereikt die je helpen om je doel te bereiken. Door een voor jouw passende en haalbare toepassing te onderzoeken en in te zetten kan je deze ook daadwerkelijk jezelf eigen te maken.

Doel en resultaat

Het resultaat brengen de gevonden antwoorden op jouw vragen zodat je jouw doelstelling kan bereiken. Dit bereik je door de gevonden inzichten en vaardigheden in praktijk te brengen.  Je zult hierdoor in staat zijn zowel op professioneel als persoonlijk gebied effectiever en met meer plezier te functioneren.

 
persoonlijke en loopbaanontwikkeling